Princip tlakové vody

Speciální hadice, určená k tlakovému čištění odpadů má na svém konci zvláštní nástavec, který vytváří díky speciálně rozmístěným otvorům tenké, ale silné vodní paprsky. Ty svojí silou rozrušují jednak usazeniny před sebou, ale i kolem sebe, po obvodu trubky. Další otvory jsou směřované zpětně, takže svým tlakem posunují hadici stále hlouběji trubkou kupředu. Je to vlastně taková malá raketa, která je poháněná kupředu, ale která současně boří překážky před sebou a kolem sebe.

Dokonalá čistota

Tento způsob dokáže naprosto dokonale strhnout ze stěn potrubí i ty nejmenší částečky usazených nečistot. Velké množství vody, vrhané do potrubí současně zajišťuje dokonalé odplavení všech strhnutých nečistot potrubím dále do kanalizační sítě.