Popis zařízení

Klimatizační jednotka se zpravidla skládá z vnitřního a venkovního modulu. Vnitřní modul vhání chladný vzduch do místnosti, vnější modul se stará o odvod tepla do okolního prostředí. Kromě samotného chlazení mohou tyto jednotky zajišťovat i topení, zvlhčování nebo odvlhčování vzduchu a jeho filtraci. Velikostně lze jednotky rozdělit na malé, pro jednotlivé byty nebo kanceláře, a velké centrální systémy pro celé budovy nebo průmyslové provozy.

Typy zařízení

Klimatizační jednotky mohou být jednoduché nebo multi, tj. k jednomu vnějšímu modulu se dá připojit několik vnitřních jednotek. Podle způsobu umístění vnitřní jednotky pak můžeme provést rozdělení na nástěnné, stropní kazetové, podstropně parapetní, v provedení klasickém nebo designovém. Vnější jednotky mohou být zavěšeny na stěně, postaveny na střeše nebo volně u stěny objektu.